Anbragte børn år 1900 - dengang og nu.

 Regeringen har i 2020 barslet med et forslag om, at flere børn skal tvangsfjernes fra hjemmet og sættes i pleje. Det kan der være mange grunde til. Selvfølgelig er der gode intentioner bag.

Det har der skam også været tidligere En gang imellem må man desværre konstatere intentionerne ikke lever op til den virkelige verden. Også i Vigersted har det af og til været nødvendigt at fjerne børn fra deres hjem, fordi forældrene af forskellige årsager ikke har været i stand til at passe dem.

Den 23. februar 1901 kunne man i Sjællandsposten læse følgende i et referat fra et sognerådsmøde i Vigersted-Kværkeby kommune:

”Murer Johansen, Kongsted, androg om tilladelse til at antage et plejebarn. Da sognerådet betragtede det som et godt plejehjem, blev tilladelsen givet.”

Allerede i 1848 formulerede børnehjemsforstander C. C. Møller ideen om børneretten i Danmark. Ideen gik ud på, at alle børn havde ret til en god og kærlig opvækst. Også børn fra trange kår, hvor forældrene ikke var i stand til at opdrage dem. Opvæksten ville kunne gives på børnehjem med det rette personale.

Imidlertid fortsatte man med at sende børn fra usle kår ud til private plejehjem. Her kunne de tjene som billig arbejdskraft m.v.

Det skal i retfærdighedens navn siges, at der også har været gode og kærlige plejehjem.

Hvordan agerede Murermester Johansen og frue?

Hvilket ansvar tog myndighederne på sig? 

Hvilken rolle var forældrene i stand til at spille?

Resultatet afhænger af disse spørgsmål.

Bortset fra før omtalte avisnotits er alle navne og begivenheder fiktive, men dette er et par bud på, hvad der kunne være sket.

Derfor kan I vælge mellem to historier. Den gule og den grønne.

Gul fortælling

Grøn fortælling