Byens 3. ældste hus. I dag har Nilehøj Bed & Breakfast til huse her

I den gamle skole er der mange historier om Lærer Simonsen.

Skolen blev bygget i 1868, samtidig med, at Vigersted-Kværkeby startede som selvstændigt sogn. Det var et krav, at sognet skulle have både skolevæsen og fattigvæsen for at kunne være sognekommune. Ellers blev de fælleskommuner, som regel sammen med købstaden. Størst selvstændighed havde sognekommunerne, men det kostede.

Simonsen kom til i 1919 og fungerede indtil 1959. Han var en legendarisk førstelærer. Nogle syntes, at han var en fantastisk lærer, andre fortæller det modsatte.

Simonsen havde dyrehold – bl.a. grise. Når børnene ikke gad gå i skole, hændte det, at de lukkede grisene ud. Så gik der tid med at indfange dem.

Simonsen var også ansat som degn. Om søndagen var der nogle gange to gudstjenester i kirken. Undertiden smuttede Simonsen ud under prædikenen i den anden gudstjeneste for at flytte på græsningsdyrene eller fodre. Han vidste jo, hvor lang tid prædikenen tog. Hvis præsten opdagede det, kunne han finde på at korte prædikenen af, så Simonsen stod med håret i postkassen.

Der er fortællinger om, at Simonsen gjorde forskel på rig og fattig, men der er også historier om, at han hjalp unge mennesker videre med en uddannelse. Han har været et produkt af tiden og har sikkert gjort sit arbejde, så godt han formåede.

Han havde kontroverser med æggemanden Christian Madsen. De kunne ikke altid blive enige om græsningen. Et ordskifte skal efter sigende have lydt:

Simonsen: "Hvorfor skal du altid være så tykhovedet?"

Madsen: "Hvem kalder du tykhovedet? Du som er så langhalset, at du aldrig kan få varm mad!"

Da skolen blev nedlagt her, blev den benyttet til lærerbolig, som kommunekontor og som beboelse for kommunesekretæren Poul Nødgård.

Det indre af skolestuen. Simonsen luner sig ved kakkelovnen, som børnene skulle bære brænde ind til. Så blev pigerne bedt om at tage forklæder med hjemmefra.

Det indre af skolestuen. Simonsen luner sig ved kakkelovnen, som børnene skulle bære brænde ind til. Så blev pigerne bedt om at tage forklæder med hjemmefra.

1950. Alle børn var ikke i skole på en gang. Det var almindeligt helt op i 50erne at man kom hveranden dag. Endvidere var der en forskole, hvor de helt små gik. Her passede Frk. Madsen på børnene og lærte dem det fornødne.

1950. Alle børn var ikke i skole på en gang. Det var almindeligt helt op i 50erne at man kom hveranden dag. Endvidere var der en forskole, hvor de helt små gik. Her passede Frk. Madsen på børnene og lærte dem det fornødne.

Hjelm-Hansens Hus.

Det lille hus mellem skolen og forsamlingshuset blev bygget i starten af 1920erne.

Du kan læse om husets historie ved at klikke ind på Den Spanske Syge.

Seneste kommentarer

Del siden