Skovbakken er slet ikke ny.

Jernalderhuse.

Da der blev gravet ud til grundene på Skovbakken, fandt man spor efter to store jernalder huse. De er blevet dateret til den yngre germanske jernalder omkring 400 e.k. Der blev etableret udgravning to steder på området. Der blev fundet stolpehuller, potteskår, forrådskammer nedgravet, en brønd, der har været foret med planker.

Stolpehullerne nedstammer fra 3 huse indrettet med beboelse i den ene ende og stald i den anden. Øst for udgravningen er der på marken fundet en del flintredskaber fra yngre stenalder.

En række andre huller tyder på et hegn, der muligvis har gået rundt om byen.

Udgravningen blev indstillet med bemærkning om, at man skal være opmærksom på, at det sandsynligvis er udkanten af en bebyggelse. Resten ligger muligvis på den anden side af Ågerupvej.

Således kan husene have set ud.

Således kan husene have set ud.

- og sådan kan her have set ud en sommerdag i jernalderen.

- og sådan kan her have set ud en sommerdag i jernalderen.

Seneste kommentarer

Del siden