En af byens ældre bygninger.

Forsamlingshuset er fra 1903. Der er mange historier om starten. Huset blev sat i værk af en samling interessenter, som var bekymrede for ungdommen, der mødtes på Overdrevskroen og festede lidt for meget.

Derfor blev der oprettet en passus i vedtægterne, hvori der stod at der aldrig nogen sinde måtte sælges alkohol i huset. Desuden skulle formanden eller et medlem af bestyrelsen altid inviteres med til arrangementer for at påse, at alt gik rigtigt til.

Huset blev bygget på en grund, hvor Præstevængegården lå. Peter Dirch Olsen fra Sundby Vester og hans kone Ellen de Place fra Sundby Øster købte gården i 1895, da deres fødegårde på Amager blev indlemmet i København og landbruget nedlagt. I 1896 blev gården udflyttet til Snekkerupvej 21.Her skiftede gården navn til de Place gården. Ejerne forærede grunden her til foreningen.

Gustav Joachim Baron Wedell-Wedellsborg på Overdrevsgården forærede foreningen tømmeret.

Tømrer Sofus Hansen fra Borup fik entreprisen for 3.935 kroner. Derfor kostede det kun knap 5000 kr at opføre huset.

Under udgravningen til grunden fandt man et såkaldt sikringshul, som havde været brugt til at skjule værdigenstande i i ufredstiden. En ældre beboer fortalte, at hans bedsteforældre havde været med til at oprette det under Englandskrigene. Da slog et kompagni af spanske hjælpetropper sig ned på Overdrevskroen.

På grund af alkoholparagraffen forlod 33 af de 114 interessenter foreningen. De mente ikke, der ville være økonomisk grundlag for driften.

Fortællingerne om Per Vært i forsamlingshuset er mange. Han var sammen med sin hustru Helga vært i huset fra 1923 til 1949. Han havde sin private bolig i den ene ende af huset. Her har mangen beruset ungersvend sovet sin brandert ud.

Klokken i sognestuen blev benyttet, når sognerådet havde taget en vigtig beslutning. Herefter kom Per ind med øl og snaps. Der har bag huset – på den nuværende udstykning Rusgårds Bakke, ligget en stald, hvor besøgende kunne opstalde deres heste for 25 øre.

I 1958 indførtes der træffetid. Hver fredag mellem kl. 10 og 12 kunne man møde sognerådsformanden og kommunesekretæren i forsamlingshusets sognestue. Det var den kommunale administration. Inden den tid måtte man gå eller køre ud til sognerådsformanden Charles Mortensen, der boede i Snekkerup, for at diskutere offentlige anliggender eller hjælp.

1983 – 1. december. Støtteforeningen overtager forpagtningen af forsamlingshuset.

• Nyeste afdeling af Vigersteddilettanten oprettes.

• Støtteforeningen renoverer forsamlingshuset.

1984: Scenetæppet sys af de ældre damers brokadekjoler. 1629 lapper. Motivet er designet af Tove Gaub.

1991: Sidste vært forlader forsamlingshuset. Støtteforeningen overtager driften.

1994: Den store renovering af lokalerne.

2003: Forsamlingshuset har 100 års jubilæum.

Juni 2020: Ringsted Kommune beslutter, at forsamlingshuset er uønskede kvadratmeter. Derfor skulle det sælges. Bestyrelsen i Støtteforeningen overvejede husets fremtid. Der blev afholdt borgermøde for at sondere stemningen. Alle deltagere - minus en - syntes, det var en god ide, at huset fortsatte. Foreningen købte huset for en krone. I følge politikerne en god forretning for foreningen. Kommunen slap imidlertid for en genopretning af huset. Så nu sparer foreningen op til en renovering af taget til 1,2 millioner kroner. God forretning for hvem?

Da huset er en generator i det sociale liv i sognet, fortsætter støtteforeningen ufortrødent arbejdet med at skaffe penge til at udskifte taget.

Læs beretningen om husets start her.

Du kan blive medlem af Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus for 300 kr. pr. husstand. Det kan ske ved at indbetale beløbet på MobilePay 156978. Medlemskab skal fornys i starten af året. Som medlem modtager man forsamlingshusets nyhedsbrev. Husk at angive navn og mailadresse.

Læs om nutidens forsamlingshus

Vigersted Idrætsforening 1912. Gymnastik i forsamlingshuset. Der var også bal, sangaftener og foredrag.

Vigersted Idrætsforening 1912. Gymnastik i forsamlingshuset. Der var også bal, sangaftener og foredrag.

Dilettant i Vigersted 1920.

Dilettant i Vigersted 1920.

Dilettant ca 1990

Dilettant ca 1990

Seneste kommentarer

Del siden