Den Gule Skole (Indskolingsbygningen)

Da skolen blev bygget i starten af 60erne og blev indviet i 1962, var der blevet diskuteret en masse forinden. Flertallet i sognerådet (4 medlemmer) mente, at man skulle bygge en ny skole.

Et stort mindretal (3 medlemmer) mente, at man skulle gå i skoleforbund med Jystrup, så man sendte 6. og 7. klasse til Jystrup, inden de skulle til Ringsted. For at bygge skolen måtte kommunen optage et lån. Papirerne skulle underskrives af alle medlemmer i sognerådet. Det fortælles, at de 3 modstandere mødte op hos kommunesekretæren efter mørkets frembrud, så folk ikke blev vidner til nederlaget.

Det endte med, at man byggede den gule skole med hovedindgang ved Snekkerupvej.

Det betød en skattestigning på op imod et par hundrede kroner pr. husstand i kommunen. Lærerpersonalet udvidedes fra 4 til 7, hvilket også var en udgift.

Videre ad Snekkerupvej kommer 3 huse, som blev bygget til lærere i 60erne. Det var svært at skaffe lærere til landsbyskoler, så Vigersted Kommune byggede disse huse, som blev taget i brug i 1962.

I nummer 6 boede skolelederen – Poul Terchildsen. Poul var oprindelig tømreruddannet. Om ham gik der forskellige historier, da han sammen med pastor Hørbo holdt festlige sammenkomster. I en af dem spiller en trillebør og mangfoldige våde varer en vis rolle. Poul kunne fortælle mange anekdoter om sin tid som lærer på Skolen ved Sundet. Da havde han idræt med 70 drenge på en gang.

Hans kone Else underviste også på skolen.

I nummer 8 boede Knud Erik Petersen. Han blev siden en kendt dansk forfatter. Hans søn døde ved en tragisk traktorulykke i starten af halvfjerdserne. Om dette har han bl.a. skrevet en roman: Hanegal bag Muren. Se hans bibliografi her.Hans kone Tove underviste også på skolen

Ved siden af i nummer 10 boede Tove og Torben Heron. Sidstnævnte blev siden en anerkendt billedkunstner. Begge ægtepar var desuden ansat som lærere på skolen. Torben Heron spillede i et band sammen med Pouls søn Svend. Læs mere om Torben Heron her

Tove Halse fortæller, at der blev arrangeret studiekredse med både litteratur og billedkunst. Tove var selv meget aktiv med dramaforestillinger på skolen.

Der var altså tre gange Tove på skolen.

Den røde bygning på Snekkerupvej nummer 2 var forskole i 1920erne og 30erne. Her gik børnene i 1. og 2. klasse, inden de kom over til Bygaden. Der er 3 navngivne lærerinder: Anna Madsen, Frk. Faber og Asta Madsen. Om førstnævnte verserer en historie.

Baronen på Overdrevsgården havde en søn, der hed Gustav. Han red til skolen sammen med en nurse. Da han ankom første gang, sagde han til Frk. Madsen, da han stod af:

” Nu kan De godt binde min hest.”

”Gu` vil jeg ej, det kan du selv gøre”, replicerede lærerinden. Så måtte nursen gøre det.

Pigerne havde håndarbejde i 1. og 2. klasse. En gang om året kom baronessen forbi for at inspicere værkerne. Når pigerne kom i den store skole, skulle de stadigvæk have håndarbejde i forskolen. Det foregik, mens drengene havde fri. Ikke alle piger syntes det var retfærdigt.

Seneste kommentarer

Del siden