Den nye skole og hallen

Den nye skole stod færdig i 1978. Her blev de nye afdelinger og hallen taget i brug. Skolen fik udskoling i 3 spor. Elevtallet steg til 380. Lærerpersonalet 3 -dobles inden for 3 år. Fra 6 til 22. Skolen blev dermed områdets største arbejdsplads.

Byggeriet blev lidt forsinket, idet der måtte piloteres 20 meter ned. Den var derfor ikke klar til skolestarten. Derfor sendte man de første ottendeklasser på lejrskole på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord i den første uge efter sommerferien.

En del af skolen blev bygget på tidligere mosegrund. Det gælder i særlig grad hallen. Den blev bygget i 1980 og indviet den 24 januar 1981. De lokale bønder advarede arkitekten Faboe Larsen om, at grunden ofte stod under vand. Bygmestrene mente imidlertid nok, at det havde de styr på. I 80erne og 90erne måtte man ofte pumpe vand ud fra halgulvet. Til sidst endte man med at skifte gulvet ud og etablere pumpesystem under gulvet.

Lokalbefolkningen arrangerede indsamlinger og loppemarkeder for, at der skulle blive råd til at få det tag man ønskede, samt ribber.

Forud for skolebygningen var gået flere år med forhandlinger om hvor overbygningsskolen skulle ligge. Jystrup og Kværkeby lagde også billet ind på placeringen. Vigersted havde imidlertid to byrådsmedlemmer, samt en magtfuld kommunesekretær, så måske var det en væsentlig årsag til at lægge skolen herude. Placeringen var imidlertid også meget central i forhold til nabobyerne.

Dertil kom, at idrætsforeningen stod meget stærkt med omkring 200 medlemmer. Det har været en væsentlig meningsdanner.

Prisen for byggeriet løb op i 20 millioner kroner.

I øvrigt var arkitekten Faboe Larsen søn af æggemanden Faboe Larsen i Gørslev. Sjovt, at hans byggeri skulle ligge lige ved siden af Æggemandens Hus.

Seneste kommentarer

Del siden