Tørvehuset.

Ved denne pæl har Tørvehuset ligget. Her boede fattige familier eller enlige ældre.

Fattiggården i mosen har været drevet af Kværkeby – Vigersted sogneråd indtil sognene splittedes op i 1903 og Kværkeby overtog.

I forbindelse med oprettelsen af sogneråd i 1868 gik de to sogne formodentlig sammen om at drive stedet, den tidligere Vievadsgård. Der var en bestemmelse i loven, der sagde, at hvis et sogn havde fattigvæsen, så skulle det være et selvstændigt sogn. Der blev flettet sivsko af fattiglemmerne, ligesom de skulle hjælpe med at dyrke jorden, så de kunne blive så selvforsynende som muligt.

Fattiggården lå et par kilometer fra begge byer. Var det mon fordi, at så havde man anbragt problemerne med de fattige, så de ikke kunne ses til dagligt og dermed minde folk om deres forpligtelser overfor de fattige?

Da sognerådene splittedes op i 1903, overtog Kværkeby fattiggården, mens Vigersted valgte at benytte et hus på engen lige over for kirken. Her kunne de fattige bo. På et tidspunkt har der boet 3 børnerige familier på, hvad der svarer til godt 100 kvadratmeter. Huset blev revet ned i 1940. Bl.a boede HøgeMarie (hun havde stor krum næse) også kaldet Bolsje Marie (hun gav bolsjer væk til børnene) i huset.

Lokale borgere hævder hårdnakket, at huset skal kaldes Tørvehuset.Og det er da også rigtigt, at betegnelsen Fattiggård forsvandt med socialreformen i 1933.

Bagerst til venstre i billedet - mellem kirke og sprøjtehus - ligger/lå Tørvehuset.

Bagerst til venstre i billedet - mellem kirke og sprøjtehus - ligger/lå Tørvehuset.

Seneste kommentarer

Del siden